Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Інформація про структуру власності завірена ЕЦП знаходиться ТУТ

 

Приватне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" ідентифікаційний код юридичної особи 00952114, місцезнаходження: вул. 1-а Слобідська , 122, м.Миколаїв , 54034 (далі – Товариство або ПрАТ “МКХП”), відповідно во вимог пункту 5, статті 39, розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» розкриває структуру власності:

Структура власності

ПрАТ "МКХП" (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, станом на 16 квітня 2019 року.

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100 % акцій Товариства:

ГРЕЙН ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ ПТЕ.ЛТД, ідентифікаційний код: 201903382М  

Участь особи в Товаристві, %

Пряма – 100

Опосередкована - 0

Сукупна - 100%

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100 % акцій Товариства- відсутні.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) – відсутній.

Зазначена інформація розміщена на власному веб-сайті: http://mkhp.emitent.org.ua/

Дата розміщення 16.05.2019 р.