Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 

Приватного акціонерного товариства "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" (ЄДР 00952114),

(а саме станом на 09.04.2019 року) загальна кількість акцій становить 100 000 000 (сто мільйонів) штук,

кількість голосуючих акцій становить 100 000 000 (сто мільйонів) штук.

 

Повідомлення, завірене цифровим підписом та печаткою знаходиться ТУТ