Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 

Приватне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" ідентифікаційний код юридичної особи 00952114, місцезнаходження: вул. 1-а Слобідська , 122, м.Миколаїв , 54034 (далі – Товариство або ПрАТ “МКХП”), відповідно во вимог пункту 5, статті 39, розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» розкриває структуру власності:

 

Структура власності

 

ПрАТ "МКХП" (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, станом на 28 лютого 2019 року

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100 % акцій Товариства:

Orexim Holdings Limited(«ОРЕКСІМ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД»), код НЕ 305562  

Участь особи в Товаристві, %

Пряма – 77.5253

Опосередкована - 22.4747

Сукупна - 100%

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100 % акцій Товариства- 1)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"СОЛЬДІС" (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "ФОНД ІНВЕСТИЦІЙ В МАШИНОБУД), ідентифікаційний код юридичної особи 37202955

Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, %:

1)- 22.4747

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) – Emily Aristidou (Емілі Арістіду), Республіка Кіпр, Кіпр, місто Нікосія

Зазначена інформація розміщена на власному веб-сайті: http://mkhp.emitent.org.ua/

Дата розміщення 28.02.2019 р.