Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 
Дата розміщення:  02.07.2016 14:12:30
Дата здійснення дії:   02.08.2016
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  54034, Україна, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512508501
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» (код 
за ЄДРПОУ 00952114 , місцезнаходження: 54034, м. Миколаїв, вул. 1-а 
Слобідська, буд. 122) повідомляє, що, у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерів призначених на 02.08.16, опублікованому 30.06.2016р. в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку" №121(2375) розміщеному у загальнодоступній інформаційній 
базі НКЦПФР – 01.07.2016р., на власному веб-сайті - 01.07.2016р. допущено 
помилку у порядку питань пректу порядку денного. А саме, порядок питань №1 
та №2. Слід читати :
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення 
бюлетенів для голосування.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
www.mlyn.mykolayiv.com
Повідомлення про проведення змін по проекту порядку денного опубліковано 
04.07.2016р. №124(2378) в газеті "Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління А.М. Грабарчук

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Грабарчук Андрій Миколайович