Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 
Дата розміщення:  01.11.2016 15:32:46
Дата здійснення дії:   01.11.2016
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Спростування
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  54034, Україна, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512508501
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Миколаївський комбінат хлібопродуктів», надалі – Товариство, відповідно до “Положення про розкриття інформації емітентом цінних паперів” затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 повідомляє, що в повідомлені про зміну посадових осіб емітента, розміщеному 01.11.2016 13:00:08 в загальнодоступній базі НКЦПФР було самостійно виявлено неточність, а саме невірно зазначено посаду, ім’я та прізвище керівника та дату вчинення дії. 
Враховуючи вище вказану інформацію Товариство повідомляє про повторне опублікування повідомлення з зазначенням вірної посади,ім’ям та прізвищем керівника – Директор Хохлов Олександр Сергійович, дата вчинення дії- 12.10.2016. Повідомлення в загальнодоступній базі НКЦПФР розміщено 01.11.2016р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Хохлов Олександр Сергiйович