Приватне акціонерне товариство
"Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
 
 
Сторінки розділу
 


 
Дата розміщення:  01.11.2016 15:50:21
Дата здійснення дії:   01.11.2016
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  54034, Україна, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122
Регіон емітента:  4810136300
Номер телефону керівника емітента:  0512508501
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 

Публічним акціонерним товариством «Миколаївський комбінат хлібопродуктів» (далі ПАТ «МКХП» або Товариство) 31 жовтня 2016 року було самостійно виявлено факт несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, яка виникла 12.10.2016 року.
Несвоєчасне розкриття особливої інформації сталось із організаційних причин та тимчасової відсутності технічних можливостей. 
ПАТ «МКХП» повідомляє, що станом на дату розміщення цього повідомлення було розкрито особливу інформацію про зміну у складі посадових осіб емітента відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Хохлов Олександр Сергiйович